1. Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Sempozyumu

1. Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Sempozyumu

     Kütahya Sağşık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu (KSÜTBAT) ve Rektörlüğümüzce 1. Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Sempozyumu Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

     Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Vural KAVUNCU'nun açılış konuşması ile başlayan sempozyumumuz, Prof. Dr. Alp CAN'ın Kök Hücre Çalışmalarında Küresel Standartlar sunumu ile devam etti. Gün içinde yapılan sunumlarda kök hücre çalışmalarının klinik yansımaları, kök hücre ve doku mühendisliğinde 3D Biyoprinting'in yeri, embriyonik kök hücre ve klonlama, oosit ve testiküler kök hücreler ve kök hücre etiği gibi konular işlendi. Konuşmacılar bu konularda dikkat edilmesi gereken noktalar, yeni gelişmeler ve literatür bilgilerini katılımcılara aktardı.

     Kütahya ve çevre illerden öğrenci, uzman hekim ve akademisyenlerin katılımının olduğu sempozyumumuzda, bu ve benzeri sempozyumların önemi ve devam ettirilmesinin gerekliliği konuşmacılar tarafından vurgulandı.

     Sempozyumumuza konuşmacı olarak katılıp bize çok değerli bilgiler aktaran Prof.Dr.Alp CAN, Prof. Dr. İbrahim TUĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Hakan DARICI, Doç.Dr. Orhan ÖZATİK, Prof.Dr.Özgür ÇINAR, Doç.Dr. Sinan ÖZKAVUKÇU, Arş.Gör. Fatma Uysal AĞAOĞLU, Prof.Dr. Şahin KABAY, Doç.Dr. Hasan Emre AYDIN'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.